Album U NÁS

1. U nás - polka 3:26
2. Znám já dědinečku - valčík 3:23
3. Ta naše - orchestrální polka 3:24
4. Už je vám legrůti - valčík 2:56
5. Bílovická - polka 2:54
6. Už sa vám mamko - valčík 2:20
7. Chodili k nám chlapci - polka 2:23
8. Valčík lásky - waltz 2:31
9. Náruč sedmikrás - polka 2:47
10. Smutné časy - orchestrální polka 4:38
11. Aj vy moje Belegrady - valčík 2:29
12. Šohajku švarný - polka 2:30
13. Nalomená halůzečka - valčík 3:11
14. San Bernardino - slow - rock 3:01
15. Závidijů ludé - valčík 2:42
16. Od Prešpurka - verbuňk 3:30